Yield typera

Każdy typer działający w sieci ma własny sposób na wyliczenie i oznaczenie swojej skuteczności. Takim ogólnie dostępnym i przydatnym jest wyliczenie yield typera.  Nie ma znaczenia, czy usługi typowania są płatne czy darmowe. Do wyliczenia stopy zwrotu, czyli zależności pomiędzy wygraną a zainwestowaną kwotą, bierze się pod uwagę długość gry oraz ilość oddanych typów. Nie […]